Senioři

Seniorům je ze strany Městské policie Opava věnována velká pozornost v oblasti prevence kriminality. Policejní statistiky vypovídají, že z hlediska kriminality patří k nejohroženější skupině obyvatelstva. Starší lidé se často stávají oběťmi násilné a majetkové trestné činnosti. Jsou terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Preventivním působením se snažíme minimalizovat jejich riziko zranitelnosti.

Aktuální témata přednášek a besed:

  • Stáří bez nehod
  • Šmejdi a jiní podvodníci
  • Příležitost dělá zloděje
  • Domácí násilí
  • Bezpečnost na internetu

Většina z nich probíhá ve spolupráci s preventisty Policie České republiky v Opavě.