Vyhlášky a nařízení

Na této stránce uvádíme výběr z vyhlášek a nařízení statutárního města Opavy. Jejich kompletní seznam najdete na webu města.

Veřejný pořádek

Veřejný pořádek

Vyhláška stanovuje pravidla pro plakátovací plochy a obecně výlepy reklamních materiálů ve městě.

 

Psi

Poplatek ze psa

Tato vyhláška stanovuje výši místního poplatku ze psa.

Pohyb psů ve městě

Tato vyhláška stanovuje zabezpečení místního pořádku, ochranu bezpečnosti zdraví, čistoty silnic a vymezuje prostory, kde se mohou psi volně pohybovat a kde je psům vstup zakázán.

 

Komunální odpad

Sběr komunálního odpadu

Vyhláška stanovuje systém shromažďování komunálního odpadu včetně nakládání se stavebním odpadem, který vznikl při činnosti fizických osob.

 

Parkování ve městě

Parkování ve městě

Tímto nařízením se vymezují komunikace, které lze užít ke stání motorového vozidla.

 

Pochůzkový prodej

Pochůzkový prodej

Nařízení stanovuje zákaz prodeje tohoto druhu zboží či služeb, který je prováděn mimo provozovnu. Jedná se o nabízení a prodej výrobků a služeb formou pochůzkového prodeje. Nahrazeno Tržním řádem.

 

Regulace hazardu

Regulace hazardu

Vyhláška stanovuje opatření, které směřuje k omezení propagace sázkových her, loterií a jiných podobných her. Cílem je zabezpečit záležitosti veřejného pořádku a zájmu ochrany dětí a mladistvých osob.

 

Zábor veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství

Vyhláška zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území statutárního města Opavy a stanoví postup při ohlašovací povinnosti. Příloha vyhlášky definuje, co je to veřejné prostranství.

 

Noční klid a regulace hluku

Noční klid a regulace hluku

Vyhláška stanovuje opatření, které směřují k ochraně před hlukem v době noční klidu a zabezpečení pokojného soužití občanů a návštěvníků obce.

 

Statut města Opavy

Statut

Tato vyhláška stanovuje, že Město Opava je statutárním městem a člení se na jednotlivé městské části.

 

Městská policie

Městská policie

Tato vyhláška deklaruje zřízení Městské policie Opava jako orgánu statutárního města Opavy.

 

Taxislužba

Pravidla pro udělení licence taxislužby

Obecně závazná vyhláška, která stanovuje pravidla pro udělení licence provozovatele taxislužby.

Pravidla provozu na stanovištích taxislužby

Vyhláška stanovuje provozní řád taxislužby a pravidla provozu na jejich stanovištích v Opavě, které je označeno příslušným dopravním značením.

 

Tržní řád

Tržní řád

Nařízení, kterým se vydává tržní řád.