Regulace hazardu

Obecně závazná vyhláška 3/2015 reguluje provoz hazardu na území města dle přílohy č. 1 k OZV. 

Původní časová regulace byla zrušena OZV č. 4/2018, když na území města platí časová regulace provozu heren ze zákona.

Stránka obsahuje i odkaz na již zrušenou vyhlášku týkající se zákazu propagace hazardu a vyhlášku zrušující.