Veřejný pořádek

Vyhláška o veřejném pořádku (OZV 5/2011) slouží k ochraně před požíváním alkoholu na veřejném prostranství (především v okolí škol), k ochraně před obtěžováním pochůzkovými prodejci v centru města a k ochraně před poškozováním majetku a znečišťováním města umísťováním plakátů mimo oficiální výlepové plochy. 

Původní předpis (OZV 5/2011) prošel do této doby 3 novelami (OZV 4/2012, OZV 7/2012 a OZV 1/2018).

Ke stažení