Zábor veřejného prostranství

Vyhláška zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území statutárního města Opavy a stanoví postup při ohlašovací povinnosti.  Příloha vyhlášky definuje, co je to veřejné prostranství. Platnost OZV č. 9/2017 od 15.01.2018.