Tržní řád

„Nařízení je účinné od 11. 6. 2020. Naléhavý obecný zájem na dřívější účinnosti nařízení spatřujeme ve skutečnosti, že tento prodej se uplatní zejména v jarních a letních měsících. Část prodejní sezóny v důsledku vyhlášeného nouzového stavu již uplynula a město, jakož i jeho obyvatelé tato místa navštěvující mají zájem na tom, aby zde provozovatelé mohli své prodejny otevřít co nejdříve.“

Nařízení č. 7/2018, kterým se vydává tržní řád.

Nařízení č. 3/2021 (kterým se mění nařízení č. 7/2018, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 1/2020) pak rozšiřuje možnosti prodejních míst o tyto lokace (po kliknutí se otevřou podrobnosti):

Nařízení č. 3/2022,  kterým se mění nařízení č. 7/2018, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 1/2020 a nařízení č. 3/2021 účinné od 8. 5. 2022 rozšiřuje počet prodejních míst v lokaci Sady svobody u kašny.