Technické prostředky

Městská policie Opava disponuje řadou technických prostředků, které využívá v rámci výkonu služby při plnění úkolů k zabezpečení veřejného pořádku, bezpečnosti osob a ochrany majetku.

Městský kamerový systém

Městská policie Opava provozuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků, městský kamerový systém. Monitorovací a ovládací pracoviště je zřízeno na služebně městské policie. V současné době systém obsahuje patnáct kamerových bodů.

Pult centralizované ochrany

Dálková ochrana majetku přes pult centralizované ochrany je v dnešní době jedním z nejspolehlivějších způsobů jeho ochrany. Pult centralizované ochrany (dále jen PCO), spravovaný Městskou policií Opava, umožňuje vzdálený dohled nad majetkem města pomocí elektronických zabezpečovacích systémů. Ty jsou napojeny na dispečerské pracoviště centra tísňového volání. Při jakémkoliv narušení napojeného objektu operátor na pult centralizované ochrany obdrží zprávu. Tu vyhodnotí, spojí se s nejbližší hlídkou a vyšle ji na místo. Po celou dobu je s touto hlídkou v kontaktu, zajišťuje a vyhodnocuje získané zprávy o stavu objektu a v případě jeho narušení informuje Policii ČR a správce objektu, popř. určenou odpovědnou osobu. Je nesmírně důležité minimalizovat čas od vyhlášení poplachu do kontroly objektu.

V současné době dochází k připojování jednotlivých objektů na pult centralizované ochrany. Jedná se o objekty v majetku statutárního města Opavy – školská zařízení, budovy magistrátu, divadlo a další.

Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla (botičky)

V povědomí občanů je nejznámějším technickým prostředkem využívaným městskou policií tzv. botička.
Představte si, že neexistují žádné dopravní předpisy ani městská policie a všichni parkují s vozidly, kde je napadne. Ulice se brzy stanou neprůjezdnými, protože skutečnost je taková, že mnozí z řidičů parkují bez ohledu na to, zda svým špatně zaparkovaným vozidlem někoho jiného omezí či nikoli. Opatření, která strážníci v této oblasti podnikají, mají tedy zcela jistě své opodstatnění.

Botička může být strážníky nasazena na motorové vozidlo, k zabránění jeho odjezdu, v těchto případech:

  • vozidlo bylo ponecháno na místě, kde je to zakázáno místní úpravou silničního provozu (tzn. dopravním značením)
  • vozidlo stojí na chodníku, kde to není povoleno (pokud nejsou na chodníku vyznačena parkovací místa a takové místo není označeno dopravní značkou umožňující parkování na chodníku)
  • vozidlo je zaparkováno tak, že neoprávněně zabírá veřejné prostranství (např. parkování na veřejné zeleni nebo ploše vyhrazené pro veřejnou zeleň).

Vždy se jedná o případy, kdy se řidič u vozidla nezdržuje.

Přístroj k orientačnímu měření hladiny alkoholu v dechu (Dräger)

Přístroj umožňuje provedení orientačního vyšetření na zjištění přítomnosti alkoholu. K jeho provedení jsou strážníci oprávněni ze zákona. V praxi je přístroj využíván např. při podezření na požití alkoholu u řidiče vozidla, u osoby mladší 18 let za účelem zjištění, zda jí byl podán či prodán alkohol a v řadě dalších.

Minikamery

Strážnici při provádění služebních zákroků a úkonu používají minikamery a zařízení k nahrávaní zvuku, tzv. diktafony. Tyto zařízení používají za účelem zadokumentování skutkového děje při samotném provádění služebního zákroku, či úkonu, přičemž tyto nahrávky následně mohou být použity k vyhodnocení daného zákroku či úkonu, případně jako důkazní materiál.
Tyto prostředky městská policie používá na základě ustanovení § 24b, odst. 1 zákona č. 553/1991 o obecní policii. 

Mobilní datový asistent (MDA)

Jedná se o technické vybavení, které slouží k rychlejšímu získávání a ověřování informací, například ověřování totožnosti osob, evidovaných psů, informací o vozidle, kterým je páchán dopravní přestupek či jiné protiprávní jednání. Mobilní zařízení umožňuje odesílání aktuálních zjištěných přestupků a jiných událostí z místa do informačního systému městské policie. Systém bude plně využíván při ukládání přijatých oznámení od kohokoli na místě veřejnosti přístupném. Strážníci MDA ulehčují práci operátorovi linky tísňového volání, který odeslanou informaci pouze doplní a nemusí vytvářet novou. Tyto přístroje umožňují strážníkům individuální přístup k řešení přestupků.

Informační radary

Městská policie má k dispozici tři informační radary k měření rychlosti. Jeden z nich je na ulici Vrchní naproti základní školy, další na ulici Rolnické směrem ke Stříbrnému jezeru a poslední radar mění své umístění co 4 měsíce ve třech městských částech. Ve Vlaštovičkách u zastávky MHD ve směru na Bruntál. V Komárově (ve směru na Ostravu) a v Malých Hošticích je v místech, kde byly v minulosti instalovány radary úsekového měření. Informační radary zobrazují řidičům aktuální rychlost v měřeném úseku. Radar, který byl pořízen do městských částí, navíc umožňuje stahování pořízených dat.

Laserový měřič rychlosti

Ke konci měsíce dubna 2014 zakoupilo Statutární město Opava pro výkon služby Městské policii Opava laserový měřič rychlosti TruCAM. Strážníci radar používají ke kontrole dodržování nejvyšší dovolené rychlosti ze strany řidičů na území Statutárního města Opavy a Hradce nad Moravicí.

V souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, určila Policie ČR pro Městskou policii Opava místa provádění měření rychlosti vozidel, s nejvyšší dovolenou rychlostí.