Měření rychlosti

Ke konci měsíce dubna 2014 zakoupilo Statutární město Opava pro výkon služby Městské policii Opava laserový měřič rychlosti TruCAM. Strážníci radar budou používat ke kontrole dodržování nejvyšší dovolené rychlosti ze strany řidičů na území Statutárního města Opavy a Hradce nad Moravicí.

V souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, určila Policie ČR pro Městskou policii Opava místa provádění měření rychlosti vozidel s nejvyšší dovolenou rychlostí. Jedná se o tyto lokality:

Opava

1) ul. Vrchní - v blízkosti ZŠ a ŠD (30 km/hod)

2) ul. Rolnická - úsek od ul. Pekařské po ul. Mostní ve směru ke Stříbrnému jezeru (50 km/hod)

3) ul. Rolnická - podél Stříbrného jezera (50 km/hod)

4) ul. Otická - v blízkosti městského hřbitova (50 km/hod)

5) ul. Bílovecká - od železničního přejezdu k prodejně Hruška (40 km/hod, 50 km/hod)

6) ul. Hlavní - v blízkosti SŠ (40 km/hod)

7) ul. Vančurova - zastavěná oblast (50 km/hod)

8) ul. Jánská - v blízkosti nádraží, zastavěná oblast (50 km/hod)

9) ul. Purkyňova - zastavěná oblast, střední škola (50 km/hod)

10) ul. Mírová - v blízkosti ZŠ (30 km/hod)

11) ul. Hobzíkova - v blízkosti parkoviště (50 km/hod)

12) ul. Kolofíkovo nábřeží - zastavěná oblast, střední škola (30 km/hod)

13) Opava – Palhanec, ul. Vávrovická - zastavěná oblast (30 km/hod)

14) Opava – Suché Lazce, ul. Přerovecká - zastavěná oblast (50 km/hod)

15) Opava - Vlaštovičky, ul. Jamnická - zóna s omezenou rychlostí jízdy (30 km/hod)

16) Opava - Zlatníky, ul. 6. května - zastavěná oblast (50 km/hod)

17) Opava -Jaktař, ul. Slavkovská - zastavěná oblast (30 km/h) od 1.1.2020

Výše uvedená místa byla vybrána na základě požadavků dopravních expertů, odboru školství MMO, městských částí a podnětů občanů. Jedná se o místa, kde bylo prováděno měření informačním radarem VIASIS 2000 a docházelo zde k častému překročování nejvyšší dovolené rychlosti ze strany řidičů motorových vozidel.

Hradec nad Moravicí

1) Bohučovice - průjezd obcí, zastavěná oblast (50 km/hod)

2) Žimrovice, ul. Hradecká - zastavěná oblast (50 km/hod)

3) Domoradovice - průjezd obcí, zastavěná oblast (50 km/hod)

4) Jakubčovice - průjezd obcí, zastavěná oblast (50 km/hod)