Měření rychlosti

Stacionární radar                                                                                                                                                                                                          

V roce 2023 zakoupilo Statutární město Opava stacionární radar, který bude sloužit ke kontrole dodržování nejvyšší dovolené rychlosti
ze strany řidičů na silnici I. třídy č. 11 v městské části Vlaštovičky. Jde o radar úsekový, jenž bude zpracovávat údaje o průměrné rychlosti vozidel v délce cca 100 metrů. 
Místo bylo vybráno na žádost vedení městské části Vlaštovičky, které se k tomuto kroku rozhodlo na základě dlouhodobého kontrolního měření, během něhož byl zaznamenán velký počet porušení nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Jde především o zajištění bezpečnosti početné komunity osob slabozrakých či nevidomých, dětí směřujících do školních zařízení a sportovišť, ale i ostatních chodců.   

Aktuální lokality stacionárního měření, schválené Policií ČR, naleznete v odkaze níže:

Městské části

 

Sankce u stacionárního měření:                                                                                                                                                                          

Překročení rychlosti

Pokuta příkazem

o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více

nelze příkazem

o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více

1250

o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní

750

o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní

500

Pokud nedojde ze strany provozovatele vozidla k uhrazení pokuty, nebo pokud nebude
s přestupkem souhlasit, zahájí se správní řízení. Sankce ve správním řízení jsou uvedeny
v tabulce níže u mobilního radaru.

Ověřovací list ke stacionárnímu radaru 

 

 

Mobilní radar

V roce 2014 zakoupilo Statutární město Opava pro výkon služby Městské policii Opava laserový měřič rychlosti TruCAM. Radar je používán ke kontrole dodržování nejvyšší dovolené rychlosti ze strany řidičů na území Statutárního města Opavy a Hradce nad Moravicí. K měření jsou vybírána místa s vyšším pohybem chodců například v blízkosti škol, vlakových či autobusových nádraží, sportovišť a podobně. Tato místa musí být schválena Policií ČR.

Aktuální lokality mobilního měření, schválené Policií ČR, naleznete v odkazech níže:

Opava

Opava Mařádkova

Hradec nad Moravicí

 

Sankce u mobilního měření:

Překročení rychlosti

Bloková pokuta

Pokuta ve správním řízení

Body

Zákaz řízení

o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více

 

7 000 - 25 000

6

6 až 18

o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více

2 500 - 3 500

4 000 - 10 000

4

 

o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní

1 500 - 2 000

2 000 - 5 000

2

 

o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní

do 1 500 (domluva)

2 000 - 5 000

0