O prevenci

Strážník z úseku prevence zabezpečuje úkoly v oblasti prevence kriminality v rámci Městské policie Opava a také v součinnosti s Policií České republiky. Strážník soustřeďuje informace, které pak vyhodnocuje a získané poznatky využívá pro tvorbu a realizaci projektů a besed vztahujících se k prevenci kriminality.

Náplní práce strážníka tohoto úseku je příprava a realizace programů a harmonogramů preventivních besed v mateřských, základních i středních školách. Na setkáních se seniory a širokou občanskou veřejností strážník diskutuje o bezpečnosti v našem městě a přispívá tak ke zvýšení pocitu bezpečí občanů. Strážník prezentuje práci Městské policie Opava také na veřejných akcích.