Pohyb psů ve městě

Tato vyhláška je vydána za účelem zabezpečení záležitostí místního pořádku, ochrany bezpečnosti zdraví a majetku, dále zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, jakož i zabezpečení ochrany zvířat proti týrání stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, vymezuje prostory pro volný pohyb psů a prostory, kde je vstup psů zakázán. 

Ke stažení