Přihlášení na forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků

Forenzní značení kol je do odvolání pozastaveno!

Městská policie Opava v rámci Městského programu prevence kriminality statutárního města Opavy realizuje projekt Ministerstva vnitra ČR na forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků. Z 90% tuto preventivní aktivitu hradí MVČR a zbývajících 10% financuje město, z čehož vyplývá, že pro občany je evidence zdarma!

Kde a jak bude probíhat evidence a značení

Vlastní evidence a značení jízdních kol / invalidních vozíků je strážníky a koordinátorkou prevence kriminality prováděno v areálu služebny Městské policie Opava na Krnovské ulici 2860/71A.

Značení probíhá v konkrétní dny ve stanovených časech (po půlhodině). Každý zájemce se musí předem přihlásit na daný termín a čas na webových stránkách městské policie.

Zájemce musí být osobou s trvalým pobytem na území statutárního města Opavy nebo jeho městských částí.

Co si vzít s sebou

Zájemci se dostaví v termínu a čase, na který se předem přihlásili. Pro vlastní evidenci musí mít s sebou:

  • občanský průkaz
  • doklad o nabytí jízdního kola / invalidního vozíku (pokud jej nemá, bude s ním sepsáno čestné prohlášení)
  • !!! čisté, odmaštěné a suché jízdní kolo / invalidní vozík !!! (na znečištěná, mastná a vlhká jízdní kola / invalidní vozíky nelze značící roztok aplikovat)

Předem přihlášenému občanovi Opavy bude v rezervované půlhodině označeno a zaevidováno pouze jedno jízdní kolo / invalidní vozík.

Jak se přihlásit

Rezervace termínu

Pokud jsou čipovací sady, tak na konci měsice jsou vkládány termíny na měsíc následující. Pokud je termín volný, zarezervujte si jej vyplněním online formuláře. Kromě přezdívky žádný z uvedených údajů nebude veřejně zobrazen v seznamu na webových stránkách, budou sloužit jen pro interní potřebu. V seznamu na webových stránkách bude vidět jen termín (datum a čas) a přezdívka. 

Zrušení rezervace

Jestliže se na Vámi rezervovaný termín nemůžete z jakéhokoli důvodu dostavit, tak co možná nejdříve zažádejte o zrušení rezervace a to buď písemně na e-mail: marek.dycka@opava-city.cz nebo telefonicky na čísle 553 756 659, mobil 731 144 927. Pro kontrolu uveďte stejné údaje, které jste zadali při rezervaci termínu.