Přihlášení na forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků

V roce 2021 nebude forenzní značení probíhat.

Městská policie Opava v rámci Městského programu prevence kriminality statutárního města Opavy realizuje projekt Ministerstva vnitra ČR na forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků. Z 90% tuto preventivní aktivitu hradí MVČR a zbývajících 10% financuje město, z čehož vyplývá, že pro občany je evidence zdarma!

Kde a jak bude probíhat evidence a značení

Vlastní evidence a značení jízdních kol / invalidních vozíků je strážníky a koordinátorkou prevence kriminality prováděno v areálu služebny Městské policie Opava na Krnovské ulici 2860/71A.

Značení probíhá v konkrétní dny ve stanovených časech (po půlhodině). Každý zájemce se musí předem přihlásit na daný termín a čas na webových stránkách městské policie.

Zájemce musí být osobou s trvalým pobytem na území statutárního města Opavy nebo jeho městských částí.

Co si vzít s sebou

Zájemci se dostaví v termínu a čase, na který se předem přihlásili. Pro vlastní evidenci musí mít s sebou:

  • občanský průkaz
  • doklad o nabytí jízdního kola / invalidního vozíku 
  • !!! čisté, odmaštěné a suché jízdní kolo / invalidní vozík !!! (na znečištěná, mastná a vlhká jízdní kola / invalidní vozíky nelze značící roztok aplikovat)

Předem přihlášenému občanovi Opavy bude v rezervované půlhodině označeno a zaevidováno pouze jedno jízdní kolo / invalidní vozík.

Jak se přihlásit

Rezervace termínu

Forenzní značení probíhá zpravidla v měsících červenec a srpen. Termíny budou uveřejněny poslední týden v červnu. Volné termíny a telefonní kontakt zde. 

Zrušení rezervace

Jestliže se na Vámi rezervovaný termín nemůžete z jakéhokoli důvodu dostavit, tak co možná nejdříve zažádejte o zrušení rezervace a to buď písemně na e-mail: marek.dycka@opava-city.cz nebo telefonicky na čísle 553 756 659. Pro kontrolu uveďte stejné údaje, které jste jako při rezervaci termínu.