O projektu

Forenzní značení jízdních kol již nebude u MP Opava probíhat.

Náhradou můžete využít registraci například zde: https://cerek.cz/

 

Městská policie Opava v rámci prevence kriminality realizuje projekt Ministerstva vnitra ČR na forenzní identifikační značení jízdních kol. Jde o označování kol speciální syntetickou DNA, která se nanáší na několika místech a není viditelná pouhým okem. Kola se označují roztokem na bázi lepidla, který má v sobě UV složku a plastové mikrotečky. Použitím této technologie se šance na nalezení odcizeného kola výrazně zvyšuje.

Z 90% tuto preventivní aktivitu hradí MVČR a zbývajících 10% financuje Statutární město Opava, z čehož vyplývá, že pro občany je forenzní značení jejich kol zdarma.

V úterý 3. 6. 2014 proběhlo plánované školení strážníků MP Opava a policistů ČR, kteří se od lektora Bc. Jaromíra Kolaříka z Městské policie Ostrava dozvěděli, jak značit a registrovat jízdní kola v lokálním registru městské policie a v celonárodním registru identifikačního značení. Dále jaké je potřeba materiální zabezpečení a personální zajištění k realizaci projektu. Školitel přítomným popsal postup při kontrolách označených kol a při nálezu odcizeného jízdního kola.

Ke konci června došlo k zakoupení forenzních identifikačních sad a kontrolních prostředků. S vlastním značením a evidencí jízdních kol jsme začali v červenci 2014. V následujícím roce jsme projekt rozšířili o možnost nechat si zaevidovat a označit kompenzační pomůcky.