29letá žena z Ostravy jezdila po Opavě bez řidičského oprávnění

Upraveno: 18.02.2020
Ilustrační obrázek

Operační středisko městské policie v pátek 26. ledna tohoto roku přijalo ve 14 hodin oznámení od muže, který pojal podezření, že osoba řídící automobil před ním, a nyní parkující u supermarketu na ulici Rybářská v Opavě, je opilá. Vyslaná hlídka se na parkovišti spojila s oznamovatelem. Ten uvedl, že řidička osobního vozidla tovární značky Seat, za kterou jel od ulice Vančurova, je nejspíš pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, protože při jízdě přejížděla do protisměru a zpět, aniž by k tomu měla důvod. Strážníci označenou ženu oslovili a vyzvali jí k předložení dokladu totožnosti a řidičského oprávnění. Dotyčná se prokázala platným občanským průkazem, ale doklady potřebné k řízení vozidla neměla, protože teprve navštěvuje autoškolu. Tato informace byla následně ověřena přes opavské obvodní oddělení Policie ČR. Žena se hlídce přiznala, že vůz řídila, avšak popřela, že by před jízdou něco požila. Provedené orientační vyšetření pomocí analyzátoru alkoholu v dechu zn. Dräger s naměřenou nulovou hodnotou její tvrzení potvrdilo. Ještě před sepsáním oznámení o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích pachatelka předložila ke kontrole technický průkaz od vozidla a kupní smlouvu, která byla uzavřena dne 11. 10. 2017. Z výše zjištěných skutečností vyplývá, že se kupující i prodávající dopustili protiprávního jednání, protože neprovedli zápis o změně vlastníka vozidla v registru silničních vozidel do 10 pracovních dnů. Celým případem se bude dále zabývat oddělení dopravních přestupků, odboru dopravy, Magistrátu města Opavy. Hlídka u této události využila svého zákonného oprávnění a o průběhu jednání pořídila zvukový záznam.