Neoprávněné stání na parkovišti pro ZTP

Upraveno: 20.01.2022
Ilustrační obrázek

Jak těžké to v životě mají osoby se zdravotním znevýhodněním, si řada lidí vůbec nedokáže představit. Někteří se o tuto problematiku nezajímají a někteří lidé vyjádří alespoň soucit. Najdou se ale lidé, a není jich zrovna málo, kterým jejich osud není lhostejný a snaží se v rámci svých možností pomáhat. Pak jsou tu ale tací, kteří svým sobeckým a bezohledným chováním, jejich běžný život ještě stěžují. Tak například dojít pár metrů do supermarketu jim činí problémy, a proto se staví na místa hned do první řady, která jsou většinou určena osobám se zdravotním znevýhodněním. Na bezohlednost některých řidičů naštěstí pamatovali zákonodárci a v novelizaci zákona č. 361/2000 Sb., od 1.1.2022 ohodnotili neoprávněné parkování na těchto místech k dosavadní pokutě ještě 2 body. Snažme se být více ohleduplní, nikdy nevíme, kdy se díky nešťastné náhodě, či z důvodu nemoci ocitneme sami na jejich místě.