Porušování zákazu podomního prodeje v Opavě

Upraveno: 18.02.2020
Ilustrační obrázek

Městská policie v posledních týdnech zaznamenala nárůst případů podomních prodejců, kteří občanům nabízeli „výhodný nákup energie“. Avšak pohádka o levné energii, kterou obchodníci vypráví u dveří, většinou nemá šťastný konec. V Opavě přitom od roku 2015 platí zákaz podomního prodeje na celém území města včetně městských částí. Magistrát neuděluje žádné výjimky a nemá dohodu s žádnou společností, která by mohla veřejnosti nabízet například změnu dodavatele energií.

Jeden z posledních případů se odehrál ve čtvrtek 15. 2. 2018 v odpoledních hodinách, kdy tísňovou linku 156 kontaktoval syn místní seniorky po té, co se dozvěděl, že u ní v bytě byla nějaká mladá slečna, která se představila jako pracovnice firmy Inogy a nabízela ji novou smlouvu. Vyslaná hlídka po příjezdu zjistila, že 69letá žena neměla s obchodnicí předem domluvenou schůzku. Dále strážníkům uvedla, že slečny, co tímto způsobem nabízely uzavření smlouvy, byly dvě. Jedna vešla do jejího bytu a druhá šla někam pryč. Seniorka bohužel lákavé nabídce podlehla a novou smlouvu s hlavičkou firmy Bohemia Energy o dodávce zemního plynu podepsala. Syn k této věci dodal, že smlouva, kterou jeho maminka uzavřela, se mu jeví jako nevýhodná, a proto od ní odstoupí. Následně byl hlídkou MP poučen, jak v tomto případě postupovat. Posléze strážníci projeli nejbližší okolí, aby zkontrolovali, zda se někde nenachází osoba odpovídající popisu. Bohužel s negativním výsledkem. Na základě výše uvedených skutečností bylo pojato důvodné podezření z porušení nařízení obce, čímž byla naplněna skutková podstata přestupku. Jelikož nebylo možné tuto událost vyřešit na místě, bude se jí dále zabývat oddělení přestupků, odboru vnitřních věcí Magistrátu města Opavy.

Jak se tedy bránit? Hlavní je nevěřit neznámým lidem a nepouštět si je do svých obydlí. Jejich návštěvu si ověřit nejen předložením příslušných dokladů, ale případně i zavolat na instituce odkud přichází a zeptat se, jestli jsou opravdu jejich zaměstnanci. Pamatujte si, že výhodné nabídky se mezi dveřmi neuzavírají a čas, který si zkrátíte rychlým podepsáním smlouvy, investujete pak do jejího zrušení. Při jakémkoliv podezření, že byste mohli být obětí protiprávního jednání, ihned volejte bezplatnou linku tísňového volání 158 Policie České republiky nebo Městskou policii Opava číslo 156. Přivolaná hlídka provede kontrolu těchto neznámých osob a zjistí, zda se opravdu nejedná o podvodné chování.

Pozor! Pokud vám prodejce před schůzkou zavolá a vy potvrdíte, že může přijít, nejedná se již o podomní prodej. Zvláště u osob seniorského věku je zde na místě zvýšená opatrnost.

Co dělat v případě, že jste podepsali? Podlehnout nátlaku vyškolených podomních prodejců není vůbec těžké. Když vám pak v rukou zůstane smlouva, kterou jste původně nechtěli podepsat, a vůbec se vám dodavatele energie měnit nechce, můžete od smlouvy podle občanského zákoníku ještě do 14 dnů od podpisu odstoupit. Energetický zákon lhůtu na možné odstoupení ještě prodlužuje. Pokud byla smlouva podepsána distančně nebo mimo obchodní prostory dodavatele, lze ji vypovědět ještě 15 dnů po zahájení dodávky. Odstoupení od smlouvy je však nutné poslat dodavateli písemně, nejlépe s tzv. doručenkou.