Stezky pro cyklisty

Upraveno: 15.08.2023
Ilustrační obrázek

Stezky, vyhrazené jízdní pruhy a ochranné jízdní pruhy. Vše co se na území města Opavy buduje pro bezpečný pohyb cyklistů, stojí nemalé finanční prostředky. Vyvstává tak otázka, proč nejsou tyto vyhrazené části komunikace samotnými cyklisty využívány na 100%. Nebudeme se zabývat přímou citací zákona o povinnosti či nepovinnosti je užívat, ale spíše se zaměříme na bezpečnost. Nejsou to právě cyklisté, kteří po své bezpečnosti při pohybu na silnicích neustále volají? Apelujeme proto touto cestou na opavské cyklisty, aby v co největší míře využívali stezky, jízdní pruhy a ochranné pruhy pro ně určené. Je to nejen pro jejich bezpečí, ale usnadní se tímto krokem i průjezdnost Opavou řidičům motorových vozidel. Naopak cyklisty žádáme, aby upustili od jízdy po chodnících, které jsou určeny jen pro chodce. Apelujeme touto cestou zároveň i na řidiče automobilů, aby si nedělali z vyhrazených pruhů pro cyklisty parkoviště. Nakonec chceme poděkovat všem ohleduplným chodcům, cyklistům i řidičům motorových vozidel, a věříme, že je jich většina.