Samostatné pracoviště architekta

V organizační struktuře úřadu je architekt zařazen do přímé působnosti primátora.

Pracovník samostatného pracoviště architekta: Stanjura Petr, Ing. arch.

Činnosti samostatného pracoviště:

  • připravuje odborné podklady a odborná vyjádření pro zástupce města v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města,
  • iniciuje a moderuje společná jednání mezi zástupci města, městských částí, investory a architekty,
  • pracuje na kultivaci veřejného prostoru ve městě,
  • připravuje architektonické a urbanistické soutěže,
  • zapojuje veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města formou anket, besed, workshopů, výstav, procházek a společného plánování,
  • posiluje partnerství a spolupráci s vysokými školami, odborníky a veřejností,
  • připravuje společně s orgány města náměty pro návrh nového Územního plánu města Opavy a jeho změny,
  • navrhuje a zadává urbanistické a dopravní studie.