Oznámení o pořízení návrhu 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Opava

Výkres limitů území je zveřejněn ve formátu PDF. Návod jak se vrstvy dají ve dvou používaných programech zapínat/vypínat:

  • Adobe Reader XI - po otevření souboru je při levém okraji obrazovky sloupec s nástroji, jedná se o třetí tlačítko shora (symbolizující vrstvy)
  • PDF-XChange Viewer (verze 2.5) - v menu Zobrazit -> Navigační záložky -> Vrstvy

 

Výkres limitů - legenda

Výkres limitů

 

 

Ke stažení