12. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 27. ledna 2016

Upraveno: 04.12.2019

Opava 18.1.2016

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

12. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na středu dne 27. ledna 2016 v 16.00 hodin

do zasedací místnosti rady města, budova Radnice, Horní náměstí 69, Opava

Ing. Radim Křupala  v.r.

primátor

 Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

12. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 27. ledna 2016 

1/12      Zahájení

2/12                 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/12      Schválení programu ZMO

4/12      Žádost o dotaci a financování projektu „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích“           

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Jaromír Hudeček

5/12      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

6/12      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 12. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 27. 01. 2016

1. část 

1/12      Zahájení

2/12      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/12      Schválení programu ZMO

2. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

4/12                  Žádost o dotaci a financování projektu „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích“

3. část

5/12      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

6/12      Závěr