29. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 12. 2. 2018

Upraveno: 04.12.2019

Opava 31. 1. 2018

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

29. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na pondělí dne 12. 2. 2018 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Radim Křupala  v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

29. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy,
konaného dne 12. 2. 2018

 

1/29      Zahájení            

2/29      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise                       

3/29      Schválení programu ZMO

4/29      Zřizovací listina příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Lucie Lihotzká           

5/29      Obecně závazná vyhláška č. X/2018, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

6/29      Obecně závazná vyhláška č. X/2018, o místním poplatku ze psů

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler,  Ruth Hrbáčová, Mgr. Renáta Mrákotová

7/29      Informace o projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Ing. Tereza Staňková

8/29      Zřizovací listina Knihovny Petra Bezruče v Opavě

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

9/29      Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, Mařádkova 15

             písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovala Ing. Andrea Štenclová

10/29    Realizace investičních akcí v roce 2018                              

             písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

11/29   Investiční akce - seznam projektových dokumentací na rok 2018

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

12/29    Volba přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Bc. Jana Müllerová

13/29    Městská policie Opava – petice

                        písemně předkládá Ing. Radim Křupala

                        zpracovala pí Renata Zahradníková

14/29    Koncept „Chytrá Opava“ v rámci agendy Smart City  

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Jaromír Hudeček 

15/29    Majetkové záležitosti

             písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

16/29    Smlouva o poskytnutí dotace – Dolní oblast Vítkovice

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovala Mgr. Jana Foltysová

17/29    Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava – zahájení koncesního řízení

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová, Ing. Jaroslav Glogar,

Ing. Milena Skazíková

18/29    Bezúplatný převod stavby

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

19/29    Dukelská kasárna - schválení studie a záměru prodeje

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

20/29    Záměr architektonické obnovy severní části Horního náměstí

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

21/29    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle
§ 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 18. 10. 2017 do 24. 1. 2018
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 27. 10. 2017 do 9. 2. 2018

písemně předkládá Ing. Radim Křupala            

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

22/29    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 18. 10. 2017

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovala pí Renata Zahradníková

23/29    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

24/29    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

zpracovala pí Renata Zahradníková

25/29    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

zpracovala pí Renata Zahradníková

26/29    Závazek SMO na spolufinancování denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením a seniory

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Čermínová, Mgr. Monika Svrčková

 

27/29    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 29. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 12. ÚNORA 2018

1. část 

  1/29    Zahájení

  2/29    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/29    Schválení programu ZMO

2. část

primátor města Ing. Radim Křupala - I. část

  5/29    Obecně závazná vyhláška č. X/2018, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

  6/29    Obecně závazná vyhláška č. X/2018, o místním poplatku ze psů

  8/29    Zřizovací listina Knihovny Petra Bezruče v Opavě

12/29    Volba přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

15/29    Majetkové záležitosti

17/29    Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava – zahájení koncesního řízení

18/29    Bezúplatný převod stavby

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

  7/29    Informace o projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“

10/29    Realizace investičních akcí v roce 2018                              

11/29    Investiční akce seznam projektových dokumentací na rok 2018

14/29    Koncept „Chytrá Opava“ v rámci agendy Smart City  

19/29    Dukelská kasárna - schválení studie a záměru prodeje

20/29    Záměr architektonické obnovy severní části Horního náměstí

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

4/29      Zřizovací listina příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

9/29      Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, Mařádkova 15

26/29    Závazek SMO na spolufinancování denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením seniory

6. část

primátor města Ing. Radim Křupala - II. část

13/29    Městská policie Opava – petice

16/29    Smlouva o poskytnutí dotace – Dolní oblast Vítkovice

21/29    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle
§ 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 18. 10. 2017 do 24. 1. 2018
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 27. 10. 2017 do 9. 2. 2018

23/29    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

7. část – Ostatní

22/29    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 18. 10. 2017

24/29    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

25/29    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

27/29    Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

25/29 Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)