3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 22. 2. 2019

Upraveno: 04.12.2019

POZVÁNKA

3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 22.2.2019 v 10:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

 

Program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Slezský fotbalový club Opava a.s.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Olga Ovčáčková

6.

Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

7.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

                                                                         

                                                                                                                      Ing. Tomáš Navrátil v. r.

                                                                                                                             primátor města