Druhy technických prohlídek

Upraveno: 11.12.2019

Technická prohlídka - pravidelná

Jedná se o technickou prohlídku již zaregistrovaných silničních vozidel v provozu, tj. pravidelná technická prohlídka provedená ve lhůtách stanovených pro silniční vozidla zákonem č. 56/2001 Sb. Tato prohlídka obsahuje i evidenční kontrolu vozidla.

Evidenční kontrola

Jedná se o kontrolu již zaregistrovaného silničního vozidla při změně vlastníka, popř. provozovatele, její obsah je specifikován v § 2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb., jde o porovnání údajů uvedených v technickém průkazu se skutečným stavem vozidla.

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

Jedná se o technickou prohlídku silničního vozidla, jehož technická způsobilost provozu na pozemních komunikacích nebyla dosud schválena. Toto vozidlo:

  • dosud nemá provozovatele, prohlídka se vystavuje na žádost žadatele o tuto prohlídku,
  • nemá technický průkaz,
  • nemá osvědčení o registraci,
  • nemá dosud přidělenou registrační značku.

Tato prohlídka neobsahuje evidenční kontrolu, evidenční kontrolu nahrazuje technický protokol.

Technická prohlídka před registrací

Jedná se o technickou prohlídku silničního vozidla, které má schválenou technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, ale nebylo dosud registrováno v České republice. Toto vozidlo:

  • není dosud zaregistrováno, prohlídka se vystavuje na žádost žadatele o tuto prohlídku,
  • má již vystaven technický průkaz (čistopis), popř. technické osvědčení,
  • nemá provozovatele ( konečného majitele),
  • nemá osvědčení o registraci vozidla,
  • nemá registrační značku.

Jde o kontrolu technického stavu vozidla a zhodnocení evidenční kontroly.