Mentorství a 17 letý řidič

Řidičské oprávnění pro skupinu B je možné udělit osobě, která dosáhla  věku 17 let (s písemným souhlasem zákonného zástupce).
Držitel tohoto řidičského oprávnění ("sedmnáctiletý řidič"), je oprávněn ŘÍDIT motorové vozidlo POUZE s doprovodem osoby, která je v registru řidičů zapsána jako mentor. Řízení s mentorem je možné pouze v ČR!

Mentorem může být každý, kdo splňuje následující podmínky:

  • Mentor získal řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety.
  • Mentor je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B.
  • V posledních 5 letech Mentor nepozbyl právo k řízení motorového vozidla na území ČR a nebyl ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d).
  • Mentor nemá zadržený řidičský průkaz.
  • Mentor nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.
  • Mentor musí být zapsán v Evidenční kartě Řidiče L17.

Vyplněnou žádost o zápis mentora je možné předložit bezplatně při udělení řidičského oprávnění, nebo dodatečně za poplatek 100Kč (za zápis jednoho mentora) v kanceláři registru řidičů (Krnovská 71B v přízemí, dveře č. 105). Při předání vyhotoveného řidičského průkazu je sedmnáctiletému řidiči a mentorovi předáno i Oznámení o zápisu mentora.

Sedmnáctiletý řidič může mít v registru řidičů zapsány maximálně 4 mentory.

Mentorství se zruší jakmile:

  • o zrušení požádá sedmnáctiletý řidič,
  • mentor přestane splňovat některou z podmínek výše uvedených,
  • dosažením 18 let věku začínajícího řidiče.

Podrobné informace lze získat na stránkách Asociace autoškol.

 

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

 553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

 

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ke stažení