Výpis z evidenční karty řidiče/bodového hodnocení

Výpis z evidenční karty řidiče (EKŘ) obsahuje údaje o řidiči, řidičském oprávnění, záznamy o přestupcích apod.
Výpis z bodového hodnocení (BH) obsahuje historii bodového hodnocení. Slouží především pro školení bezpečné jízdy pro odečet zaznamenaných bodů v registru řidičů.

Kam se obrátit?

Žádost o tyto výpisy může podat fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené, podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) - těch je v České republice 206.

Žádost dále může podat jiná fyzická či právnická osoba, ale pouze na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje jiná fyzická nebo právnická osoba žádá. Zmíněný souhlas musí být ověřen příslušným orgánem.
 

 Co s sebou na úřad?

  • platný doklad totožnosti
  • případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem

Žádost o výpis z EKŘ/BH vyplníte spolu s referentkou registru řidičů. Výpis z EKŘ vám bude vystaven na na počkání.

Výpis na úřadě (ORP) podléhá správnímu poplatku ve výši 30 Kč za první stranu a za každou další 10 Kč.
Platba bude provedena přímo v kanceláři registru řidičů (ideálně) v hotovosti nebo platební kartou.


Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

 553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Podrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů