Uzavírka ul. náměstí Svobody

- veřejně přístupné parkoviště na ul. nám. Svobody a přilehlá místní komunikace (chodník)

Druh uzavírky

Částečná uzavírka

Termín uzavírky

od nabytí právní moci - 30.04.2024

Důvod

realizace stavby "Výsadba zeleně na parkovišti nám. Svobody v Opavě"

Objízdná trasa:

  • není stanovena

..