Odbory

Vedoucí oddělení: Ing. Pavla Rucká Kontakty na pracovníky oddělení

Odbor kanceláře primátora se stará o organizaci kulturních akcí a festivalů pořádaných městem, o propagaci města a veškeré aktivity spojené se zahraniční spoluprací města. Zajišťuje vydávání městského zpravodaje Hláska, stará se o webovou prezentaci města a komunikaci na sociálních sítích.

Odbor dopravy se stará o vydávání řidičských průkazů, provádí zkoušky řidičské způsobilosti a vede registr silničních vozidel.

Odbor vnitřních věcí má na starosti především evidenci obyvatel, na kterou jsou navázány občanské průkazy, cestovní doklady, matriční knihy nebo udělování státního občanství.

Odbor školství zajišťuje všechny záležitosti týkající vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých. Pracovníci odboru poskytují především komplexní servis školám a školským zařízením, které spravuje město Opava, tzn.

Odbor právní a organizační zajišťuje komplexní právní servis statutárnímu městu Opava, tzn. že město zastupuje v soudních sporech, poskytuje právní poradenství všem odborům města a vedení, dbá na právní čistotu smluvních vztahů města, atd.

Obecní živnostenský úřad zařazený pod strukturu magistrátu jako jeden z jeho odborů vyřizuje veškerou agendu spojenou s živnostenským podnikáním (tj. živností ohlašovací volné, řemeslné, vázané a koncesované).

Odbor majetku města spravuje především nemovitý majetek ve vlastnictví města (kromě majetku, o nějž se stará odbor školství). Zajišťuje jak pronájmy bytových a nebytových prostor, tak jejich případný prodej. Plní roli správce městských budov a vydává stanoviska k trase inženýrských sítí apod.

Odbor kanceláře tajemníka se stará předeším o podpůrnou činnost všech zaměstnanců města, vede evidenci hmotného majetku, zajišťuje autodopravu, úklid budov magistrátu a opravu majetku. Dále se stará také o organizaci voleb.

Stránkování

Strana 1