17. listopad

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva si v Opavě připomínáme hned v několika rovinách – důstojnou vzpomínkovou akcí, hravým lampionovým průvodem pro rodiny s dětmi či hudební nabídkou v podobě koncertu představitelů folkové scény.

Informace o oslavách 17. listopadu

 

Vzpomínková akce

Vzpomínková akce s hudebním doprovodem Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě probíhá v 10 hodin u Památníku obětem totalitních režimů na náměstí Slezského odboje za přítomnosti politických představitelů města, reprezentantů kulturních či vzdělávacích institucí, ale především členů Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu či Konfederace politických vězňů České republiky.

Lampionový průvod

Podvečer patří již tradičnímu doprovodnému programu pro rodiny s dětmi, kdy v 17 hodin na Horním náměstí startuje lampionový průvod. V čele s bubenickým souborem Boris a pohádkovými či strašidelnými bytostmi v podání studentů Slezského gymnázia míří průvod do potemnělých parků kolem centra města, kde na ně čekají figuríny i živé převážně pohádkové sochy v podání členů souboru opery Slezského divadla

Děti si mohou před začátkem akce vyrobit vlastní lampiony ve Středisku volného času Opava.

Hudební program

Po ukončení lampionového průvodu čeká na návštěvníky hudební program v podobě koncertu známého představitele folku. Do Opavy takto zavítala např. Dagmar Voňková, Jaroslav Hutka či Vladimír Merta.

Hlavní organizátor:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Spolupořadatelé: 53. PLUK PRŮZKUMU A ELEKTRONICKÉHO BOJE / JSDH OPAVA-KYLEŠOVICE / JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, Z. S. / KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ / MĚSTSKÁ POLICIE OPAVA / OBLASTNÍ SPOLEK ČČK OPAVA / SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA, P. O. / SLEZSKÉ GYMNÁZIUM, OPAVA, P. O. / STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, OPAVA, P. O.

 

Kontakt pro bližší informace:

Mgr. Jana Foltysová, vedoucí odboru kancelář primátora,

jana.foltysova@opava-city.cz

 

Předchozí ročníky:

Připomínka 17. listopadu 2022

Připomínka 17. listopadu 2021

Připomínka 17. listopadu 2019

Připomínka 17. listopadu 2018

Připomínka 17. listopadu 2017

Připomínka 17. listopadu 2016

Připomínka 17. listopadu 2015