Opavský den dětí

Akce plná zábavy, soutěží, atrakcí, kulturních vystoupení i překvapení nejen pro malé Opavany bývá na přelomu května a června. Pravidelně ji město pořádá od roku 2008 a zúčastňují se jí tisíce návštěvníků. Ke statutárnímu městu jako pořadateli se přidává dalších více než 30 organizací, které se podílejí na přípravě bohatého programu. Většinu aktivit, představení a atrakcí mají děti zdarma. Akce je rozložena do dvou dnů. 

V sobotu probíhá Den dětí v Městských sadech. Ten nabízí jak pohybové a sportovní aktivity, ukázky sportů, tak poznávací soutěže, výtvarné dovednosti či projížďky na raftech. Zpestřením jsou pak nafukovací atrakce, ukázka technického parku hasičů, armády, policie či záchranářů. Nedílnou součástí již bývá mezinárodní folklorní festival dětských souborů ze Slovenska, Polska, Opavy a okolí nazvaný Děcka, poče se hrač.

V neděli mohou děti oslavovat hned na několika místech. V Obecním domě v expozici Cesta města a v Domě umění připravují tamní pracovníci program k aktuálním výstavám či na různá témata spojená s Opavou a hravou formou je přizpůsobují malým i velkým návštěvníkům, V Historické budově Slezského zemského muzea či v Památníku Petra Bezruče čekají na děti literární a tvořivé dílny, ale např. i taneční aktivity. Slezské divadlo nabízí každoročně pohádku ze svého repertoáru za symbolické vstupné.

Aktuální ročník

Odkaz na reportáž ČT zde. Začátek cca v 1:09 minutě.

Kontakt pro bližší informace:

Mgr. Jana Foltysová, odbor kancelář primátora,
e-mail: jana.foltysova@opava-city.cz
tel.: 553 756 235

Ročníky:

Opavský den dětí 2023

Opavský den dětí 2022

Opavský den dětí 2019

Opavský den dětí 2018

Opavský den dětí 2017

Opavský den dětí 2016

Opavský den dětí 2015

Opavský den dětí 2014

Fotogalerie