Město přidalo sportovním klubům na energie

Sportovní kluby, které jsou v majetku města Opavy, dostanou finanční příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů na energie, potřebné k provozu sportovišť. Rozhodli o tom na včerejším zasedání opavští zastupitelé. 
Jedná se o náklady na elektrickou energii, plyn a teplo, které narostly v souvislosti se zvýšením cen těchto komodit v roce 2022.

Basketbalový klub Opava a.s. tak dostane na dofinancování energií 750 000 korun, Slezský fotbalový club Opava a.s. 1 006 000 korun, Slezský FC Opava, z.s. 150 000 korun a Hokejový klub Opava s.r.o. 4 miliony korun.

„Město na změny v cenách energií zareagovalo okamžitě, jakmile se zprávy o nárůstu začaly objevovat. Zavedlo opatření okamžitě snižující energetickou nákladnost ve všech jím provozovaných objektech, jedná se např. o upravené svícení, vytápění, větrání a další faktory. To samozřejmě platí i pro sportovní oddíly a jimi spravované objekty. Přesto, že nedošlo ke zvýšení spotřeby a většinou se podařilo odběry i snížit, náklady se vyšplhaly tak, že u všech klubů už překročily původní předpoklady a bylo tedy nutné rozdíl dotovat,“ uvedl k tématu opavský primátor Tomáš Navrátil.

Jako příklad můžeme uvést basketbalovou halu. Zde se snížil odběr elektrické energie proti loňskému roku v této době o 200 megawatt (MWh), ale ceny stouply tak, že konečná cena za rok 2022 bude o 750 tisíc korun vyšší. 

Nejvyšší rozdíl bylo potřeba vyřešit u zimního stadionu. 

Hokejový klub platil za teplo před zdražením 560 Kč za megawatjoule, nově ho stojí 763 Kč. To je v roce 2022 nárůst nákladů 1,4 milionu korun. Navíc zde došlo k plánované změně systému odběru elektrické energie na nízké napětí v souvislosti s plánem na rekonstrukci stadionu a tedy i na spotovou cenu pro období od července 2022, což znamená nárůst nákladů na platby o 2,3 milionu,“ uvedl konkrétní částky náměstek primátora Michal Kokošek a doplnil: „Na teplo a elektřinu se u hokejového klubu na počátku roku počítalo s 2 530 000 korunami, ale skutečné předpokládané náklady dosáhnou 6 262 983 korun, tedy o 3 732 983 korun více.“   

Město Opava přistupuje k řešení energetické krize koncepčně. Vedle opatření k šetření spotřeby energií v budovách a provozech magistrátu dochází např. k výměně zdrojů světla v osvětlení ulic a veřejných prostranství za energeticky méně náročná. V místech, kde není v noci intenzita pohybu lidí, přistoupilo město ke svícení omezeného počtu lamp, omezilo se noční osvětlení budov atd. Náklady na veřejné osvětlení dosud tvořily nejnákladnější část výdajů v této oblasti. Z dlouhodobějších opatření se připravuje další zateplování budov, příprava kombinovaných zdrojů a vstup do fotovoltaiky. Město se rovněž chystá k dalším nákupům energií na burze. 

Martin Kůs
tiskové oddělení