Opavě se daří, bude investovat další peníze

Upraveno: 13.05.2021
Ilustrační obrázek

Zastupitelé schválili finanční vypořádání za rok 2020 a zapojení zůstatku základních běžných účtů za rok 2020. Město má na běžném účtu 517 milionů korun, po vypořádání uzavřených smluvních vztahů z minulých let zůstává radnici k použití 195 milionů. Investovat se bude do záchranného systému, obnovení zeleně, do sportovišť či veřejného prostoru.

„Výše zůstatku je signálem, že město dobře hospodaří. A to přesto, že máme za sebou velmi těžký rok ovlivněný covidovou pandemií. Projevilo se zde několik skutečností. Například to, že jsme už v minulém roce přijali úsporná opatření. Dále jsme kvůli covidu pozastavili vše, co nebylo nezbytně nutné. Teď se ukazuje, že to byl správný krok a město díky tomu získalo další prostředky na investice,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil. Vedení města oslovilo jednotlivé odbory magistrátu s tím, aby nadefinovaly priority nad rámec již schváleného rozpočtu města. Částka 140 milionů korun byla převedena do fondu rezerv a rozvoje na krytí strategických investic – např. na rekonstrukci zimního stadionu, která se začne soutěžit letos na podzim, případně na krytí výpadku daňových příjmů vlivem stávající ekonomické situace. Financování z fondu rezerv a rozvoje bude schvalovat zastupitelstvo. Dalších cca 15 milionů šlo do tzv. rezervy FARO (finanční a rozpočtový odbor Magistrátu města Opavy). Použití těchto prostředků schvaluje rada města.

Částka 8 milionů korun – vráceno do rozpočtu předfinancování programu COVID III – pomoc podnikatelům. Posílena o další 2 miliony korun byla krizová rezerva, ze které město v uplynulých měsících financovalo nákupy ochranných pomůcek a testů pro potřeby radnice, městských organizací a opavských škol. Půl milionu dostanou profesionální hasiči, 300 tisíc záchranná služba, 800 tisíc Slezská nemocnice v Opavě. Za 2,3 milionu korun si TJ Sokol Opava vybuduje na Tyršově stadionu šatny a sociální zázemí pro sportovce. 1,5 milionu půjde na přípravu staveb nových veřejných toalet, které budou v blízkosti Ptačího vrchu, na Komendě a spolu s převlékárnami i na Stříbrném jezeře. Osm milionů se přidá k dalším 7 z městského rozpočtu a uhradí se za ně opravy ulic, chodníků a veřejného prostranství. Za milion korun město rozšíří workoutové hřiště v Městských sadech. Na tomto projektu se budou podílet workoutisté. Bezmála 5,5 milionu korun poputuje do Městského dopravního podniku Opava na pokrytí loňské ztráty způsobené zrušením jízdného po dobu jarní vlny koronaviru. Dva miliony korun dostane Seniorcentrum na dofinancování výměny oken a zateplení v Penzionu II, stejná částka je připravena na revitalizaci arkád ve Dvořákových sadech. Zde radnice plánuje vytvořit příjemné místo pro setkávání, kulturu a společenský život. Navýší se i peníze na údržbu a zasazení nové zeleně a stromů ve městě či na ořez jmelí na dalších stromech.

Roman Konečný
tiskové oddělení

Ke stažení