Finanční plány příspěvkových organizací na rok 2019

Upraveno: 14.02.2022

Finanční plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Opava, na rok 2019 schválila Rada statutárního města Opavy na svém zasedání dne 30.01.2019 usnesením číslo 231/8/RM/19.

Usnesením č. 232/8/RM/19 dne 30.01.2019 schválila Rada statutárního města Opavy závazné ukazatele na rok 2019 pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Opava.

Ke stažení