Finanční plány příspěvkových organizací na rok 2020

Upraveno: 18.05.2021

Finanční plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Opava, na rok 2020 schválila Rada statutárního města Opavy na svém zasedání dne 29.1.2020 usnesením číslo 1409/34/RM/20 a usnesením č. 1410/34/RM/20 dne 29.1.2020 schválila závazné ukazatele na rok 2020 pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Opava.

Ke stažení