Schválené finanční plány na rok 2024

Upraveno: 16.05.2024

Rada statutárního města Opava schválila pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Opava:

  1. finanční plány příspěvkových organizací usnesením č. 1749/36/RM/24 ze dne 17. 01. 2024
  2. závazné ukazatele příspěvkových organizací usnesením č. 1750/36/RM/24 ze dne 17. 01. 2024.