Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2022

Upraveno: 16.05.2024

Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2022, jejichž zřizovatelem je statutární město Opava, schválila Rada města Opavy na svém zasedání dne 17. 05.2023, usnesením číslo 853/17/RM/23.

Ke stažení