Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2009

Upraveno: 05.03.2020

Materiál je sestaven do 4 částí: část A, kde je obsah, souhrnný komentář k závěrečnému účtu za rok 2009 a komentáře jednotlivých odborů ke svým činnostem, část B, která obsahuje informace k hospodaření města, část C, ve které je zobrazeno hospodaření příspěvkových organizací a část D, kde jsou výkazy o hospodaření obchodních společností s většinovým podílem města.

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2009