Lávka pro pěší přes řeku Opavu

Účel: výstavba nové lávky místo zničené lávky při povodních v roce 1997

Realizace: 1998 - 1999 

Realizátor: ODS Dopravní stavby Ostrava, a.s.

Náklady: 6 mil. Kč

Lávka pro pěší přes řeku Opavu byla vystavěna v Kateřinkách po povodních, které zasáhly Opavu v roce 1997. Původní most byl povodní úplně zničen a nějakou dobu, než se vystavěla lávka nová, musel být používán most provizorní. Nová lávka byla dokončena v roce 1999 a náklady na její konstrukci dosáhly 6 mil. korun. Jíž více než deset let jsou opět Kateřinky spojeny díky této lávce s centrem města.

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci