Dominikánský klášter - Dům umění

Účel: úprava prostor pro konání kulturních akcí ve městě

Realizace: 06/2010 - 08/2011

Architekt: Hulec-Špička, Praha

Realizátor: VOKD, a.s.

Náklady: 132 mil. Kč

Projektový záměr s názvem Dominikánský klášter s kostelem Sv. Václava se dotýká rekonstrukce objektů bývalého kláštera na Pekařské ulici, jehož objekt dnes slouží pro tři provozy: Dům umění, Základní umělecká škola a restaurační zařízení. Současný stav dominikánského kláštera v Opavě je výsledkem stavební obnovy, která proběhla v 70. letech 20. století. Obnova kláštera ze 70. let sice zachránila tuto kulturní památku před plánovanou demolicí, nese však řadu negativních znaků stavebního přístupu tehdejší doby. Řada zbytečných stavebních zásahů prakticky setřela architektonickou, materiálovou a historickou autenticitu památky. Stav před začátkem rekonstrukce byl takovýto: nevyhovující inženýrské sítě uvnitř budovy, nevyužívané a zanedbané přízemí, obtížný vstup pro vozíčkáře a poškozené barokní a gotické fresky. Realizací projektu dojde k architektonické úpravě prostorů Základní umělecké školy jako je úprava hlavního vstupu, přístavba výtahu a nové dispoziční řešení pro potřeby školy. Domu umění se dotkne zastřešení atria, zřízení šatny pro účinkující a přístavba sociálního zázemí. V prostorech restaurace dojde k nadkrytí terasy a zřízení nového vstupu z východní strany, tzn. ze strany ulice Mnišská. Předpokládané náklady této rekonstrukce jsou 132 mil. korun.

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci