Konzervace interiéru kostela sv. Václava

Účel: restaurace interiéru

Realizace:11/2005 - 9/2006

Architekt: Špička-Hulec, Praha

Realizátor: Ing. Pekárek stavební společnost, s.r.o.

Náklady: 12,4 mil. Kč

Kostel sv. Václava je jednou z nejstarších památek Opavy. Původně byl součástí Dominikánského kláštera, který vznikl v roce 1291. Kostel samotný byl vysvěcen v roce 1336 biskupem Janem VIII. Kostel prošel několika etapami od gotiky přes renesanci až k baroku a byl zasažen i nejedním opavským požárem. Dlouhá léta také sloužil vojsku jako sklad, a to až do konce 2.světové války. Nicméně ani v druhé polovině 20.století se s ním neudály žádné zásadní změny a kostel se dočkal úprav až v roce 1999, kdy byla provedena obnova všech fasád. Konzervace interiéru byla zahájena na podzim roku 2005 a soustředila se na zachování historických vrstev výmalby. Nyní je kostel připraven pro hudební i divadelní představení, ale také pro konání slavnostních obřadů svateb. Rekonstruovaný interiér kostela nám umožňuje nahlédnout do historie a pozorovat tak průběh času, jehož jednotlivé etapy zde zanechaly své typické prvky.

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci