Městský útulek pro psy

Využití: umisťování nalezených domácích mazlíčků

Kapacita: 34 zvířat

Realizace: 1996 - 1997 

Realizátor: Stazo, s.r.o.

Náklady: 3 mil. Kč

 

V roce 1997 byl v Opavě zbudován do té doby chybějící útulek pro opuštěné a nalezené psy. Původně byl postaven pouze za účelem umísťování nalezených psů. V nedávné době byly provedeny úpravy tak, aby zde v menší míře mohly být umístěny i nalezené nebo odchycené kočky a některá nalezená handicapovaná zvířata. Útulek se nachází v Opavě v Městských sadech a má běžnou kapacitu 34 zvířat. Výjimečně na přechodnou dobu zde lze umístit v letním období až 65 zvířat a v zimním období (tj. od 1.11. do 30.4.) až 45 zvířat. Zvířata jsou umístěna v klecích a mají možnost pohybu ve výbězích. Výběhů je šest pro psy a jeden pro handicapovaná zvířata. Útulek byl postaven tak, aby byl zvířatům umožněn pohyb ve skupinách ve větších výbězích, což je z hlediska zajištění pohybu pro zvířata nejvhodnější.

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci