Využití: Kulturní a společenské centrum života v Opavě

Realizace: 1/2009 - 12/2009

Architekt: Ateliér Simona Group

Realizátor: Metrostav, a.s.

Náklady: 132,3 mil. Kč

Dotace: 84,6 mil. Kč z IPRM (64%)

Mezi jeden z nejvýznamnějších projektů realizovaných v rámci IPRM a to nejen co do objemu finančních prostředků, ale také, a to především, co do socioekonomického přínosu, patří Obecní dům Opava. Projekt se týkal vybudování v Opavě dříve chybějícího kulturního a společenského centra, které vzniklo z bývalé budovy Komerční banky nahoře na Ostrožné ulici. Rekonstrukce domu byla zahájena již v lednu roku 2009. Tzv. Obecní dům byl otevřen v prosinci roku 2009. Celkové náklady na realizaci tohoto projektu představují částku 132 mil Kč, přičemž městu se podařilo získat dotaci ve výši necelých 85 mil. Kč.

V suterénu budovy je nyní filmový, divadelní a hudební klub ART, který řeší dřívější absenci především filmového a divadelního klubu v Opavě. Klub je dimenzován na 100 sedících a až 200 stojících návštěvníků, je vybaven stabilním pódiem a audiovizuální technikou pro realizaci filmových projekcí, koncertů, divadelních přestavení a performancí. Přízemí Vám pak nabízí Sál purkmistrů společenský sál, s max. kapacitou 100 sedících osob s mobilním pódiem sloužícím především pro společenská setkání jako jednání organizací, školení, konference, vzdělávací akce, nebo kulturní akce jako taneční kurzu či plesy. Dominantou 2. patra Obecního domu je jednak Galerie, variabilní výstavní prostor, ale, a to především, Schösslerův salónek. Jedná se o přednáškový sál s terasou o kapacitě do 50 osob vybavený variabilním nábytkem a mobilní projekční technikou, který může sloužit ke konání různých seminářů, besed či menších konferencí.


Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci