Revitalizace bytového domu Rolnická 1279/9

Účel: revitalizace bytového domu Seniorcentrum Opava

Realizace: 03/2012 08/2012

Realizátor: STAFI CZ s.r.o.

Náklady: 8,56 mil Kč

Dotace: 40% CZV IOP (IPRM sídliště Kateřinky)

O projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce bytového domu v majetku Statutárního města Opavy, který je ve správě Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace města. Bytový dům slouží pro ubytování seniorů a invalidních důchodců. Projekt zahrnuje zateplení střechy, zateplení fasády, výměnu oken, rekonstrukci vstupních dveří a výtahu. Cílem rekonstrukce je zejména zvýšení komfortu ubytovaných nájemníků a to prostřednictvím zlepšení provozně technického stavu budovy.

Aktivity vedoucí k zateplení budovy sníží energetickou náročnost budovy, což se projeví ve snížení provozních nákladů na vytápění budovy a následně snížení výdajů na bydlení u ubytovaných nájemníků, což jsou především sociálně slabé skupiny seniorů. Výměna výtahu umožní odstranění bariér pro ubytované seniory, ve smyslu odstranění situace, kdy výtah stojí v mezipatře a je nutné vyjít nebo sejít půl patra. Dojde ke zvýšení estetického vzhledu budovy a části panelového bloku jako celku. Pozitivní dopad revitalizace se projeví ve vnímání této části sídliště, kde je Seniorcentrum umístěno.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Bližší informace naleznete na internetových stránkách.