Rybníček

Účel: vytvoření reprezentativních prostor

Kapacita: 462 osob

Realizace: 10/2010 - 3/2012

Architekt: ATELIER 90, s.r.o.

Náklady: 152,78 mil. Kč

Dotace: 68,3 mil. kč z ROP MS (IPRM Přitažlivé město; 57,19%)

Významným projektem realizovaným v rámci IPRM Přitažlivé město je rekonstrukce kulturního domu Rybníček, který už dlouhá léta plní významnou kulturní a společenskou funkci, je místem realizace především tanečních kurzů a plesů. Díky svému významu je adeptem pro vytvoření vysoce reprezentativních prostor. V současné chvíli však jeho stav zcela tomuto účelu nevyhovuje. Ošklivá fasády, zastaralé interiéry, poruchová technika či nedůstojné sociální zázemí rozhodně na dojmu reprezentativního prostoru nepřidá. A proto město chystá rekonstrukci celého objektu. V rámci rekonstrukce, která se dotkne všech jeho podlaží, dojde k technické i estetické modernizaci vzhledu jednotlivých místností a k drobným změnám dispozičního řešení. Budova bude rozšířena pouze o drobnou přístavbu v prostorách vnitrobloku, která bude sloužit jako sociální zázemí pro návštěvníky přízemí budovy. Nové podoby se dočká také velmi oblíbené letní posezení Pod Kaštany , o které rozhodně návštěvníci moderní zahradní restaurace nepřijdou. Nová malá přístavba totiž neubere zásadně žádnou zeleň, resp. nedojde ke kácení žádného ze vzrostlých stromů. Náklady na realizaci rekonstrukce jsou velmi vysoké, téměř 153 mil. Kč. Ze svého rozpočtu Opava zafinancuje 42,81% a zbývající část, tedy 68,3 mil. Kč město získá zpět formou dotace z prostředků EU, resp. z ROP.

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci