Technická rekonstrukce divadla

Účel: zmodernizování technického vybavení odpovídající současným trendům divadelní scény

Realizace:7/2010 - 2/2011

Architekt: Bosch Rexroth, s.r.o.

Realizátor: Eiffage Construction Česká republika, s.r.o.

Náklady: 114,2 mil. Kč

Dotace: 92,3 mil. Kč z ROP MS (IPRM Přitažlivé město; 85%)

 

Slezské divadlo Opava, které zahájilo svou činnost již v roce 1805 je nejstarším divadlem v Moravskoslezském kraji a patří mezi jednu z významných kulturních dominant našeho města.  Budova, která patří k historickým stavebním památkám Opavy však vlivem času pomalu stárla a pod tlakem nových technologií a nároků diváků byla nutná její rekonstrukce. V rámci jednotlivých etap této rekonstrukce bylo prostřednictvím nového scénického ozvučení, osvětlovací a hydraulické technice zmodernizováno jeviště, jehož součástí je také nová opona. Pro zvýšený komfort návštěvníků divadla došlo v prostorách hlediště k výměně sedadel a koberců, jeho dovybavení vzduchotechnikou a klimatizací a zrekonstruována byla také sociální zařízení objektu. Kvalitnější zážitek z představení bude zajištěn nově pořízenými operačními systémy v režisérské či zvukařské kabině, k jejichž užívání byli zaměstnanci Slezského divadla řádně proškoleni. Díky rozvoji technického zázemí divadlo nabízí kvalitnější prostředí a možnost rozšíření svého repertoáru o typy představení, která doposud z technických důvodů nebylo možno realizovat.

Rekonstrukce byla zahájena v roce 2010 v době divadelních prázdnin s přesahem do počátku roku následujícího s náklady 114 mil. Kč. Tato rozsáhlá rekonstrukce byla z 85% (92,3 mil. Kč) hrazena z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezko a zbylých 15% bylo hrazeno z rozpočtu Statutárního města Opavy.

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci