Tyršův stadion

Účel: Rozšíření možností sportovního vyžití v Opavě

Realizace: 10/2010 - 5/2011

Architekt: Qarta architektura s.r.o.

Realizátor: Slezské stavby Opava, s.r.o.

Náklady: 39,4 mil. Kč

Dotace: 36,2 mil. Kč z ROP MS (IPRM Přitažlivé město; 92%)

Opava je v širším povědomí známá jako centrum sportu. Má dlouholeté tradice hokeje, fotbalu, atletiky či basketbalu. Mimo to díky tělocvičným jednotám slaví reprezentanti Opavy i úspěchy na mezinárodním poli především v atletice či orientačním běhu. Centrem přípravy těchto spolkových záležitostí je bezpochyby jedinečný Tyršův stadion a tělocvična, která je jeho součástí. A právě budova tělocvičny již vykazuje nevyhovující podmínky pro přípravu excelentních opavských sportovců. Proto byl projekt rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu zařazen do IPRM a díky spolufinancování z ROP budou její brány v srpnu tohoto roku uzavřeny, aby v září roku příštího mohla přivítat její uživatelé v novém, moderním kabátě. Téměř 46 let nebyly realizovány žádné zásadní zásahy, opravy tělocvičny. Při téměř dennodenním užívání a nemilosrdnému zubu času je zlepšení technického zázemí sportovního objektu, jasným cílem. Budova tělocvičny dnes nabízí velkou tělocvičnu využívanou v dopoledních hodinách blízkou základní školou, učilištěm a gymnáziem pro výuku tělesné výchovy. V odpoledních hodinách zde probíhá příprava oddílů tělovýchovných jednot. Malá tělocvična slouží především pro judisty, a posilovna, která je ve zcela nevyhovujícím prostoru, může být využívána pouze jako doplňková pro přípravu chovanců tělovýchovných jednot. Realizací projektu však dojde k modernizaci a zvýšení kapacity budovy tělocvičny a to prostřednictvím vybudování nového běžeckého tunelu v části velké tělocvičny a nově vzniklé přístavby, která vznikne na východní straně budovy. Díky běžeckému tunelu se malá tělocvična juda přesune do pravé části tělocvičny a vznikne nový prostor pro posilovnu. Objekt pak bude zateplen a zcela bezbariérově řešen. Součástí této rozsáhlé rekonstrukce jsou i diváci, resp. vybudování zastřešené divácké tribuny na ochozu kolem venkovní běžecké tratě. Realizací projektu se tak podaří vytvořit komplexní sportovní areál odpovídající standardům mezinárodní úrovně s příslibem konání významných sportovních akcí. Tělocvična pak bude určena nejen spolkovému sportu, ale i Vám, milovníkům sportovních aktivit.

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci