Cyklostezka Na Rybníčku - Englišova

Využití: oddělení cyklistické a automobilové dopravy

Délka: 1 428 m

Realizace: srpen říjen 2007

Architekt: DHV Ostrava, a.s.

Realizátor: VZS Rychtář, s.r.o., Opava

Náklady: 3,348 mil. Kč

Dotace: 2,417 mil. Kč ze státního rozpočtu (72%)

V roce 2005 nevedl Opavou žádný cyklopruh, který by odděloval automobilovou a cyklistickou dopravu. Od té doby se však vytváří síť tras, která protkává celé město. Opava je dokonce prvním městem, které dokázalo prosadit a vybudovat cyklistické pruhy na silnici I.třídy (Ratibořská). Cyklostezka na ulicích Na Rybníčku a Englišova byla dokončena v roce 2007 a náklady na její realizaci dosahovaly přes 3 mil. korun. Jak na ulici Na rybníčku, tak na ulici Englišova je vyhrazen protisměrný pruh v jednosměrné ulici a šířka cyklopruhu činí 1,5 m. Jak na ulici Na Rybníčku, tak na ulici Englišova jsou také tři úseky cyklostezky oddělené křižovatkami s ulicemi Purkyňova, Gogolova, Palackého a dále Riegrova, Mírová a Lidická. Ulicí Na Rybníčku pak prochází cyklotrasa, která má délku 380 m. Celkem tedy tato cyklotrasa měří téměř kilometr a půl. Po této trase se dá dále pokračovat až do Otic. Výstavba takovýchto cyklostezek napomáhá zvýšení bezpečnosti jak cyklistů, tak řidičů motorových vozidel. Výhodou je také to, že tuto cyklotrasu mohou využívat i in-line bruslaři.

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci