Dětská hřiště

Účel: revitalizace veřejného prostranství

Realizace: 5/2011 - 10/2011

Realizátor: Ing. Vladislav Uličný - INTEX

Náklady: 6,8 mil. Kč

Dotace: 5,4 mil. Kč ROP MS (IPRM Přitažlivé město; 85%)

Klidová zóna Městských sadů je hojně využívána obyvateli města pro volnočasové aktivity, zejména procházky, bruslení, běh a cyklistiku avšak chybělo zde využití pro děti, především ty nejmenší. Z tohoto důvodu bylo navrženo v zeleném prstenci Městských sadů v sevření dvou hlavních cest vybudování dvou dětských hřišť. Hřiště pro větší děti je osazeno celkem devíti herními prvky (např. lezecký les, vysoká závěsná houpačka, lanovka, řetězový kolotoč, osmiboká věž se skluzem). Druhé z hřišť je určeno pro děti menší a je osazeno celkem třinácti prvky (např. tabule na kreslení, osmiboký stůl s lavicemi, houpačka, kompozice domečků, malá pyramida). Veškeré herní prvky jsou navrženy v kombinaci dřeva a oceli s vysokým stupněm odolnosti proti povětrnostním vlivům. V rámci projektu došlo mimo vybudování dětských hřišť také k revitalizaci dotčeného místa a doplnění městského mobiliáře. Cílem projektu bylo z nevyužívaného veřejného prostranství v Městských sadech vytvořit další klidovou zónu, určenou zejména pro rodiny s dětmi a tím zpříjemnit pobyt a trávení volného času v této lokalitě.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie, konkrétně z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Ke stažení