Dolní náměstí

Využití: pěší zóna

Realizace: 6/2004 - 1/2005

Architekt: Architektonické studio Poa Pardubice

Realizátor: KARETA s.r.o. Bruntál

Náklady: 26,4 mil. Kč

Dotace: 14 mil. Kč (48%)

Rekonstrukcí Dolního náměstí v Opavě bylo vytvořeno klasické náměstí odpovídající významu tohoto místa. Realizace projektu zohlednila osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt byl zaměřen na občany a návštěvníky města Opavy včetně zahraničních turistů, malé a střední soukromé podnikatele, popř. osoby samostatně výdělečně činné. Cílem projektu bylo revitalizovat městskou památkovou zónu, ve které se toto náměstí nachází, eliminovat negativní vlivy individuální automobilové dopravy, podpořit cestovní ruch a tím malé a střední podnikání v historickém jádru města Opavy. V rámci rekonstrukce 6 600 m2 zpevněných ploch náměstí došlo ke zrušení 170 parkovacích míst (kapacitu převzalo nové patrové parkoviště na náměstí Osvoboditelů), k rozmístění vhodného městského mobiliáře a prvků drobné architektury, ke zřízení nového vodního prvku, veřejného a slavnostního osvětlení a osazení vzrostlé zeleně. Upravené náměstí se stalo centrem kulturního a společenského dění v Opavě. Odehrávají se zde mnohé aktivity jako např. vánoční, velikonoční trhy, festivaly, reklamní akce apod. Rekonstrukce náměstí byla uskutečněna v roce 2004. Tato investiční akce byla spolufinancována dotací ve výši 14 mil. Kč ze státního rozpočtu (Program rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu).

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci