Házenkářské hřiště a dětské hřiště A. Sovy 10, 12 v Opavě Kateřinkách

Účel: Zlepšení kvality života obyvatel v městské části Opava - Kateřinky
Realizace: 7/2010 11/2010
Realizátor: KARETA s. r. o.
Náklady: 14,7 mil. Kč
Dotace: 85% z IOP (IPRM sídliště Kateřinky)

O projektu:

Cílem realizace projektu bylo zlepšení a zkvalitnění života obyvatel městské části Opava Kateřinky a to prostřednictvím revitalizace vnitrobloku panelové zástavby, který je ohraničen ulicí A. Sovy, Kollárova a Rolnická. Původní stav vnitrobloku byl nevyhovující a nepůsobil příjemným a celistvým dojmem. Plochy jednotlivých hřišť vč. zařízení z hlediska funkčnosti vykazovaly řadu vad a byly nevyhovující. Zpevněné plochy byly rozpraskané a nevhodné pro pohyb osob se sníženou mobilitou, městský mobiliář byl zničen.

V rámci projektu, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo zrevitalizováno víceúčelové hřiště, volejbalové a basketbalové hřiště a hřiště dětské, na kterých najdeme moderní povrchovou úpravu z elastické vrstvy s granulátem PUR/EPDM a bezpečně ukotvené herní prvky (branky pro házenou, kůly pro volejbalovou síť, basketbalové koše, pružinové atrakce). Byly zrevitalizovány místní komunikace a zpevněné plochy, kdy hlavní trasa protínající území byla navržena v živici a ostatní navazující chodníky jsou nově vydlážděny. Některá rozcestí jsou doplněna kruhovými křižovatkami a ve středu území byla vytvořena zpevněná plocha určena pro shromažďování. Došlo k vysazení nových stromů a keřů a včlenění prvků zahradní architektury a zelené plochy byly doplněny o tzv. šlapáky. Došlo k výměně městského mobiliáře a jeho doplnění o chybějící prvky, byly nainstalovány nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a sušáky na prádlo.

Dotčená oblast se tak stala prostorem se zajímavou a kvalitní občanskou vybaveností pro sportovní a volnočasové aktivity a došlo k zvýšení atraktivity a estetické hodnoty tohoto veřejného prostranství, čímž se vnitroblok stal  příjemnou rezidentní čtvrtí pro všechny generace, která odpovídá současným požadavkům na bydlení a trávení volného času.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Bližší informace naleznete na internetových stránkách.