Hozovo nábřeží - revitalizace

Kategorie: Zeleň a veřejné prostranství

Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.08840
Realizace: 03/2013 - 08/2013
Realizátor: BERGER BOHEMIA a.s..
Náklady: 16,4 mil. Kč
Dotace: 12,6 mil. Kč z  IOP (IPRM sídliště Kateřinky)

Operační program: Regionální Operační program v rámci Integrovaného plánu rozvoje města

 

O projektu:

Podstatou realizace projektu je zlepšení a zkvalitnění života obyvatel městské části Opava Kateřinky a to prostřednictvím revitalizace klidové zóny Hozova nábřeží bezprostředně navazujícího na bytovou zástavbu sídliště Kateřinky.

V rámci projektu, který bude v případě schválení žádosti o dotaci spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj dojde zejména k revitalizaci zeleně, komunikací, parkoviště a dolpnění veřejného prostranství mobiliářem.

Hozovo nábřeží je územím celoměstského významu, které působí zanedbaným dojmem a vyznačuje se absencí doprovodné infrastruktury důležité zejména pro volnočasové aktivity obyvatel (lavičky, koše, herní prvky). Jedná se o ucelený pás zeleně, vedoucí středem města.  Území protíná hlavní pěší tah ze sídliště Kateřinky do centra města a cyklotrasa č. 55 nadměstského významu. Z těchto důvodů řešení území a materiálová řešení kvalitativně odpovídají významu této lokality.

Předmětem revitalizace jsou zejména:

  • Komunikace a zpevněné plochy - komunikace, chodníky a parkoviště ,
  • Drobné objekty  - terénní zídky, nábřežní tribuny, schody u lávky,
  • Veřejné osvětlení - revitalizace a doplnění svítidel parkových, silničních, pro přechody pro chodce a zemních pojezdových,
  • Herní prvky a mobiliář - stávající a zdevastovené herní prvky budou demontovány, dojde k doplnění území novým mobiliářem vycházejícím z celkové koncepce města, vybudování herních prvků pro děti a opravě a novému umístění zábradlí,
  • Krajinářské úpravy - úpravy budou prováděny v protáhlém území cca 550 x 60 m na břehu řeky Opavy -soliterní výsadba, výsadba aleje, trvalkové záhony, výsadba jarních cibulovin, živý plot z listnatých dřevin.

Projekt bude v případě schválení žádosti o dotaci spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Bližší informace naleznete na internetových stránkách.