Ostrožná ulice - pěší zóna

Využití: pěší zóna

Délka: 220 m

Realizace: 1996 - 1997

Architekt: S - projekt plus a.s. Zlín

Realizátor: Ingstav Opava

Náklady: 18,4 mil. Kč

Pěší zóna Ostrožná realizovaná v letech 1996-97 finančním nákladem 18,4 mil. Kč byla tzv. experimentální stavbou. Bylo těžké předvídat, jak bude tato změna přijata veřejností, nebyly zde zatím žádné zkušenosti. Vyloučení dopravy na jedné z nejživějších opavských ulic, to byla obrovská změna jak v myšlení těch, kteří zde žili a podnikali, tak zástupců státní správy a samosprávy, kteří o ní měli odpovědně rozhodnout. To vyžadovalo určitý čas, získat a aplikovat zkušenosti odjinud, seznámit se záměrem odbornou i laickou veřejnost, projednat obslužnost jednotlivých objektů s jejich majiteli, a to se značnou dávkou diplomacie. Cílem architektů bylo proměnit na pohled nevlídnou šedivou komunikaci v příjemnou obytnou ulici, kde naše kroky automaticky zvolní tempo a našemu pohledu se nabízí příjemné estetické zážitky. Autorům (Ing. arch.Šrom, s.projekt plus a.s. Zlín) se záměr podařil, a proto byli vybráni i pro další etapy.

Další fotografie též ve fotogalerii k této investiční akci